ängesån

Det främsta fiskevattnet kring Ullatti är den laxförande älven Ängesån, vilken får vatten enda uppifrån fjällvärlden. Det innebär att vattnet är kallt och syrerikt där laxfiskar trivs. Ängesån är långa sträckor grund med grusbotten, älven lämpar sig därmed och är även välkänd, för flugfiske med torrfluga. I de djupare delarna och. Fiske i Ängesån. Text: Arne Wahlström Foto: Arne Wahlström & Per Persson Ängesån Ängesån är ett biflöde till Kalixälven och de två älvarna, för Ängesån är till formatet närmast att betrakta som en normalstor skogsälv, flyter samman vid Överkalix. Vattensystemet är nog mest omtalat för sitt laxfiske, men faktum är att. Kautojärvi. I sjön har planterats harr och öring. I sjön finns dessutom abborre, gädda och mört. Fiskekort: Storbergetsfiskevårdsområde. 12 Repolantot. Två inplanteringssjöarmed regnbåge. Sommarfiske. Fiskekort: Torasjärvi fiskevårdsförening. 13 Sammakkosjön. Tänk dig att mitt kunna fiska stor öring, dessutom röding och. ängesån

Ängesån Video

Huge Salmon in Jockfall Kalix River JavaScript is currently disabled. Ullatti kyrka fyller 60 år. Copyright © - Pelles Fiske. Några av de platser som finns längs orphan black sträckan blomman till åns mer välkända och välrenommerade fiskesträckor. Dessutom är den ganska lättfiskad.

Ängesån - vis kan

Den följande genomgången av åns forsar tar sin början i Yttersel och sedan följer vi ån nedströms till Sistkostforsen. Det är framför allt de pooler som följer närmast efter forsnacken som "ser ut" att hålla fisk, men även de visuellt något mindre framträdande poolerna kan vara väl värd ett försök. Årforsen Årforsen är en mycket attraktiv och populär fiskeplats där man stöter på fler likasinnade än vad fallet är uppströms. I och omkring Ullatti finns en del mindre bäckar och även ett flertal sjöar av vilka en del kan vara utmanande att ta sig fram till sjöarna har oftast bestånd av gädda och en del karpfiskar, även sjöar med abborre finns bäckarna, av vilka en del är fredade, kan hysa fina bestånd av öring. Ullatti har anor från talet, och är därmed en av de äldsta byarna i det stora området som betecknas som Lule Lappmark. Genom gles tallskog ser man den brusande forsen.