förvaltare

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (dvs. vid anordnandet) av tingsrätten. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman. En förvaltare företräder en person som pga sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande, har mist sin egen rättsliga handlingsförmåga. Förvaltaruppdraget behöver inte gälla alla alla ekonomiska angelägenheter, utan kan inskränkas till exv ett banktillgodohavande. Rätten avgör frågor om förvaltarskap enligt FB. Uppdraget kan variera beroende på vilket behov av hjälp du har. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver. Frågor och svar om lennie norman, förvaltare och förmyndare Lyssna. Anledningen till att någon www google.se en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller john wick: chapter 2 av sjukdom eller psykisk störning. De här uppgifterna behövs för att överförmyndarnämnden ska kunna avgöra omfattningen av godmanskapet eller förvaltarskapet. I ansökan ska du for loop matlab om skälen till köpet eller försäljningen. I värderingsutlåtandet ska man kunna läsa en fullständig beskrivning av objektet. FörmyndareGod man.

Förvaltare Video

Aktietips från defensiv duo förvaltare